Gaskromatografi-masspektrometri

992

Metylmalonat

Synonymer

Metylmalonsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 min efter att provet koagulerat. G-tal enligt rörleverantörens specifikation. Serum avskiljes och förvaras i kyl.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett. alternativt Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar

Remissord

S-Metylmalonat

Metod

Metodtyp

Gaskromatografi-masspektrometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU02780

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <1 årÅldersberoende
 >=1 år<0,34
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.