Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
16692

Drogpaket i saliv

Synonymer

Akrylfentanyl \ Alprazolam \ Amfetamin \ Bensoylekgonin \ Bensodiazepiner \ Bromazepam \ Buprenorfin \ Centralstimulerande aminer \ Cannabis \ Cyklopropylfentanyl \ Diazepam \ Ecstacy \ Efedrin \ Etylfenidat \ Etizolam \ Etylmorfin \ 7-amino-flunitazepam \ Fentanyl \ Fencyklidin \ Flubromazepam \ Flubromazolam \ Furanylfentanyl \ Heroinmetabolit \ Gabapentin \ Hydrokodon \ Heroin \ Hydromorfon \ Karfentanil \ Katinon \ Khat \ Ketamin \ Ketobemidon \ Klofedron (3-CMC) \ 7-amino-klonazepam \ Klonazolam \ 4-Klormetkatinon \ Kodein \ Kokain \ Kokainmetaboliter \ Kratom \ Lorazepam \ LSD \ Loperamid \ MDA (Ecstacy) \ MDMA (Ecstacy) \ MDPV \ Mefedron \ Metadon \ Metamfetamin \ Metylfenidat \ Metylon \ Midazolam \ Mitragynin \ Modafinil \ 6-Monoacetylmorfin \ Morfin \ N-etylnorhexedron \ Nordiazepam \ 7-amino-nitrazepam \ Opiater \ Oxazepam \ Oxikodon \ Oximorfon \ N-Etylpentedron \ Pregabalin \ alfa-PVP \ Ritalinsyra \ Tapentadol \ Temazepam \ Tianeptin \ Tramadol \ THC \ Zolpidem \ Zopiklon \ Drog \ Droganalys \ Drogtest \ Missbruksanalys \ Missbruksprov \ Metorfan \ O-desmetyltramadol \ alfa-P(i)HP \ a-D2PV \ 3F/4F-alfa-P(i)HP \ 4-metyl-alfa-P(i)HP \ Eutylon \ Isohexedron \ MDPEP \ MDPHiP \ 1-Fenyletylamin \ Flualprazolam \ Isotonitazen \ 2C-B \ Fencyklidin (PCP) \ 4F-ABINACA \ 4F-MDMB-BINACA \ MDMB-4en-PINACA \ Metedron \ 6-Acetylmorfin (6-MAM)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Saliv

Rör el. motsv

Saliv-bägare från Greiner Bio-One (Art.nr 881210) Saliv-extraktionsrör 4 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881112) Saliv-överföringsrör 3,5 ml från Greiner Bio-One (Art.nr 881117)

Provtagning

För provtagningsanvisningar se bifogat dokument under Bakgrund
Observera att analys endast utförs på prov tagna med angivet provtagningskit.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Skickas inom 24 timmar. Annars förvaras i 4 °C.

Remiss

Remissord

Drogpaket i saliv

Metod

Metodtyp

LC-HRMS

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Sjukvårdens droganalyser används främst inom missbruksvård och psykiatri för diagnostik och behandlingsuppföljning vid beroende- och missbrukstillstånd samt för att bedöma drogfrihet vid behandling med narkotikaklassade läkemedel. Även inom somatiken används droganalys, t ex vid akuta förgiftningsfall eller för bedömning av drogfrihet inför organtransplantation.

Den här beskrivna metoden innebär ett antal fördelar jämfört med befintliga droganalyser:
1. Immunkemisk metodik utmönstras och all analys sker med högupplösande masspektrometri (LC-IMS-HRMS) som ger mycket större analytisk precision och säkerhet (t ex ingen korsreaktivitet; metoden är svår att manipulera).
2. Ett analyspaket med enhetspris kan ersätta samtliga tidigare metoder i VGR (utom GHB) och innehåller dessutom ett antal nya analyter, vilket ger ökad sannolikhet att detektera narkotikabruk.
3. Saliv ersätter urin som matris vilket minskar manipulationsrisk och integritetsintrång.

Metoden är kvalitativ. Tidsfönstret för detektion i saliv bedöms för flertalet analyter jämförbart med urin (1-4 dygn), men absolut överensstämmelse mellan saliv och urin i det enskilda fallet kan inte alltid förväntas längre tid efter drogintag. För cannabis (THC) är skillnaden mellan matriserna stora; detektionstiden i saliv kan vara mindre än 1 dygn efter ett signifikant intag, där den i urin kan vara en vecka (sporadiskt intag) eller kontinuerligt positivt (kroniskt bruk med fyllda fettdepåer).


Länk till provtagningsanvisning:
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-09-28
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2020-11-09 15:27