Benmärg

893

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp \ MRD, measurable residual disease

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

EDTA rör med 1 mL fysiologisk koksaltlösning

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat med 1 mL fysiologisk koksaltlösning tillsatt i vardera rör

FÖR ANALYS AV MRD: MRD AML 2 rör med benmärgsaspirat, MRD A2G 3mL (ej NaCl), MRD MYELOM 4 benmärgsrör. För ÖVRIGA ANALYSER krävs 2 rör med benmärgsaspirat.

PROVTAGNINGSTIDER: MRD MYELOM: Önskvärd provtagning måndag-onsdag. ÖVRIGA ANALYSER: Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndag - torsdag, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12:00. Akuta prover på fredagar efter kl 12:00 endast efter överenskommelse. Kontakta laboratoriet vid akuta frågeställningar innan provtagning på telefon (031-3424090). Om provtagning på jourtid är nödvändigt skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

SVARSTID: Se nedan eller enligt vårdprogram. Akut bedömning efter förfrågan på remiss.

UTREDNINGSPAKET: Vid utredning där det samtidigt med immunofenotypning beställs benmärgsmorfologi, genetiska analyser (PCR) eller kromosomanalyser önskas att samtliga prover utstryk, rör och remiss förpackas i samma påse och skickas till laboratoriet. <>

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Hållbart 24 h. Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

Benm-Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 10 dagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas

Bakgrund

Analysen utförs med flödescytometri där man med antikroppar riktade mot cellspecifika antigen kan bestämma cellfördelningen i benmärgsaspirat. Analysen används vid diagnos och uppföljning av hematologiska maligniteter, i första hand akuta leukemier och lymfom (inklusive kronisk lymfatisk leukemi). Analysen är i många fall ett komplement till morfologisk granskning av benmärgsaspirat. Riktad analys avseende cellfördelning sker beroende på frågeställningen, varför det är viktigt att det på remisser framgår om det i första hand rör sig om frågeställning lymfom eller om akut leukemi. Analysen används också för högkänslig analys av leukemiceller vid uppföljning, s.k. MRD-analys [MRD = minimal/measurable resiudal disease) vid akut lymfatisk respektive akut myeloisk leukemi. MRD-analys finns även för myelom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-28
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.