Kvantitativ PCR (uppföljning)

17304

MRD PCR

Synonymer

TCR rearrangemang, uppföljning \ Ig rearrangemang

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör K2-EDTA K3-EDTA

Provtagning

0,5-1 mL benmärgsaspirat blandas väl
Vid provtagning dag före helg, kontakta Genetiklaboratorier, Paviljong 8 tel 031-3427891.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remissord

MRD ALL PCR, uppf

Metod

Metodtyp

Kvantitativ PCR (uppföljning)

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

Ett eller flera klonala rearrangemang av Ig/TCR föreligger i majoriteten av alla fall av akut lymfatisk leukemi. Sådana rearrangemang kan användas för att identifiera och kvantifiera leukemiceller under behandling. Vid diagnos undersöks om klonala rearrangemang finns och om sådana kan identifieras bearbetas dessa vidare med sekvensering och uppsättning av kvantitativ PCR. Den kvantitativa PCR-analysen är specifik för den aktuella patientens leukemiceller och kan användas för kontroll av behandlingsrespons. På laboratoriet sker isolering av mononukleära celler med efterföljande DNA-preparation. Provet sänds därefter vidare för analys till Molekylär Patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Indikation för analysen är behandlingskontroll och uppföljning av patienter med akut lymfatisk leukemi där klonalt Ig/TCR-rearrangemang kunnat identifieras vid diagnos. I fall där klonalt rearrangemang inte kunnat identifieras vid diagnos bör behandlingskontroll utföras med immunofenotypning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-12-03
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.