Iduronat-2-sulfat-sulfatas i plasma

11772

Iduronatsulfatsulfatas

Synonymer

Iduronat-2-sulfat-sulfatas \ Mukopolysackaridos typ II

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K3-EDTA eller K2-EDTA 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

8 mL EDTA-blod, från barn under 1 år, 4 mL.
Vid frågor kontakta sektionen för enzymanalyser, telefon 031-3422425.

Hantering

Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur, post express, förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 h och mottages måndag - torsdag före kl. 16, fredag före kl. 12.

Remiss

Remissord

P-Iduronsulfatas

Metod

Metodtyp

Iduronat-2-sulfat-sulfatas i plasma

Storhet

Katalytisk aktivitetskoncentration

Enhet

nkat/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 3 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  25 - 60

Bakgrund

Analys av det lysosomala enzymet iduronatsulfatsulfatas används vid diagnostik av mukopolysackaridos (MPS) typ II (Hunter, OMIM#309900). Analysen utförs primärt i plasma och konfirmeras i fibroblaster. MPS II är en X-kromosombunden sjukdom där mutationer i IDS genen leder till brist av iduronatsulfatsulfatas och därmed upplagring av specifika glykosaminoglykaner (GAG) som dermatansulfat och heparansulfat i många organ och celltyper. MPS sjukdomarna identifieras primärt genom analys av lösliga glykokonjugat i urin där GAG analys ingår. Den kliniska bilden hos patienter med MPS II varierar från en snabbt fortskridande form med symtom snarlika MPS IH (Hurler) och ett förlopp av ca 10 år till sendebuterande former med normal livscykel. Enzymterapi finns tillgängligt. Behandlingsuppföljning med kvantitativ och kvalitativ analys av GAG samt analys av IgG antikroppar mot givet enzym utförs regelbundet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.