Myelom FISH

15685

Myelom FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Benmärg

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium.

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat
Rör med odlingsmedium för benmärgsaspirat beställes från laboratoriet tel:031-3421248. Benmärgsaspiratet sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Lämpliga dagar för provtagning är måndag till torsdag. Viktigt att provet kommer till laboratoriet provtagningsdagen,helst före klockan 13:00. Meddela laboratoriet att prov kommer,samma tel.nr som ovan. För eventuell akut provtagning vid annan tidpunkt kontakta laboratoriet, samma tel.nr som ovan.

Hantering

Får ej frysas. Skyddas för ljus Sterilt

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert

Remiss

Remissord

Myelom FISH

Metod

Metodtyp

Mikroskopi, Flourescens in situ hybridisering

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se bedömning vid utlåtande.
 

Ingående analyser

IGH-FGFR3
IGH-MAF
MACS cellsortering
TP53 (17p13.1)
CDKN2C/CKS1B

Bakgrund

Vid beställning av Myelom-FISH utförs analys avseende förekomst av riskstratifierande molekylärgenetiska markörer vid plasmacellsmyelom. Indikation för analysen är utredning inför behandling av myelom. Med FISH eftersöks translokationerna t(4;14)(p16.3;q32)och t(14;16)(q32;q23), deletion av 17p (TP53), deletion av CDKN2C (1p32) samt extra kopia av CKS1B(1q21), vilka samtliga utgör s.k. cytogenetiska högriskmarkörer. Analysen utförs rutinmässigt på isolerade plasmaceller (CD138+ celler). Analysen besvaras med ett medicinskt utlåtande som innefattar riskbedömning vid myelom enligt Nationella riktlinjer för utredning och behandling av Myelom.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.