Plasma

17444

Neurofilament light protein

Synonymer

NFL

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 4 mL) K2-EDTA

Provtagning

Venöst

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Och överföres till plaströr Förvaras i rumstemperatur. i 2 dygn eller 7 dygn i kyla

Transport

Transporteras i rumstemperatur om provet anländer till laboratoriet inom 2 dygn efter provtagning annars fryses provet och transporteras med kolsyreis i frigolitlåda. Undvik att skicka prov över en helg.

Remiss

Remissord

P-NFL

Metod

Metodtyp

Digital ELISA (Simoa)

Storhet

Masskoncentration

Enhet

ng/L

NPU-Kod

NPU57704

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <5 årsaknas
 5 år - <18 år<7

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <51 år<10
 51 år - <61 år<15
 61 år - <70 år<20
 >=70 år<35

Bakgrund

Neurofilament light (NFL) är ett av nervcellernas intermediärfilament som bygger upp nervcellernas cytoskelett. Ökad NFL ses i plasma vid akuta tillstånd, tex. stroke, efter hjärtstopp där patienten återupplivats, vid traumatisk hjärnskada. Graden av ökning har i flera studier visats korrelera med klinisk prognos, dvs. högre nivåer kopplas samman med en sämre prognos. Ökningen av NFL i plasma är relativt långsam och utdragen med en mindre ökning de första dagarna efter skadan (förutom i allvarliga fall, så ökningen kan ses redan efter ett dygn), och högst nivåer efter 5-12 dagar efter skadan.
Ökat plasma-NFL ses även vid flera neurodegenerativa sjukdomar, så som ALS, MS, frontallobsdemens, och parkinsonistiska sjukdomar som progressiv supranukleär paralys och kortikobasalt syndrom, medan nivån är normal vid klassisk Parkinsons sjukdom. Vid Alzheimers sjukdom är ökningen mindre uttalad. Sammantaget är plasma NFL en känslig men icke sjukdoms-specifik markör för axonskada och axonal degeneration.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-06-15
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.