Vävnad/Biopsi

18012

Bred genetisk karaktärisering av solida tumörer GMS560; NGS-panel

Synonymer

NGS \ Riktad analys

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Vävnad/Biopsi

Rör el. motsv

 

Provtagning

Se respektive ämnesområdes metodblad för histo/cytopatologisk diagnos
Analys utförs på befintligt PAD material. Tas nytt material enbart för molekylär analys ska provtagningsanvisningar för klinisk patologi följas.

Remiss

Remiss

PAD PAD-remiss Allmän

Remissord

Bred NGS-panel; GMS560

Metod

Metodtyp

NGS-panel

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 månad

Bakgrund

Analysen är avsedd för bred karakterisering av förvärvade genetiska förändringar i solida tumörer för att erhålla behandlingsprediktiv, prognostisk och diagnostisk information. Analysen omfattar såväl mindre genetiska förändringar (SNPs/indels) i ett stort antal gener (>500) av relevans för tumörutveckling, kopietalsförändringar och förekomst av fusionsgener som globala genomiska mått som tumörmutationsbörda (TMB) och mikrosatellitinstabilitet (MSI). Indikation för analysen fastställs huvudsakligen inom respektive regional vårdprocess, inkluderande eventuellt reflexmässigt genomförande av analys. Därutöver kan analysen vara aktuell om klinisk indikation anses föreligga för bred genetisk karakterisering av solida tumörer. Analysen kan även vara aktuell vid frågeställningar rörande förekomst av genetiska förändringar i gener som specificeras i remissfråga eller förekomst av fusionsgener.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-12-21
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.