Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
14760

Chimerismstatus efter allogen stamcells- eller organtransplantation

Synonymer

T non T \ B \ T \ M \ NK \ CD34 \ Cellseparation \ Allogen transplantation \ Mikrosatellit \ Chimerism \ B-cell \ B-celler \ NK-cell \ NK-celler \ T-cell \ T-celler

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

4 ml EDTA-rör

Provtagning

4 ml EDTA-rör med blod eller benmärg
OBS! Viktigt att rören fylls med 4 ml blod eller benmärg (för vuxna och barn, ej nödvändigt för små barn) för att säkerställa en fullgod analys. Provet måste nå Klinisk genetik senast 2 dagar efter provtagningstillfället.

Hantering

Rumstemperatur Fryses ej Centrifugeras ej

Transport

Rumstemperatur

Remiss

Remissord

Chimerismstatus efter allogen stamcells- eller organtransplantation

Metod

Metodtyp

Fragmentanalys, qPCR

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Efter allogen stamcellstransplantation, även förkortat allo-SCT, allo-TX eller benmärgs-transplantation, följs förloppet för hur donatorcellerna etablerar sig i patienten (recipienten) genom analys av chimerismstatus. Oftast följs förloppet i olika cellslag t.ex. i T-lymfocyter respektive i övriga celler. Vid organtransplantation övervakas om hematopoetiska stamceller, som kan ha följt med ett organ, etablerar sig i patienten. Chimerismstatus är ett mått på hur många celler som kommer från patienten (stamcells-recipienten) respektive (stamcells-)donatorn. Stigande chimerism (ökande andel recipient eller fallande andel donator) är en indikation på att stamcellerna håller på att rejekteras (en avstötningsreaktion) eller att patienten har fått ett recidiv (återfall) i sin sjukdom, t.ex. leukemi. Båda tillstånden är livshotande och kräver skyndsam hantering. Analys av chimerismstatus efter transplantation behandlas därför som akuta analyser.
För att kunna göra separation av t.ex. B- och T-lymfocyter, myeloiska celler, NK-celler eller pluripotenta stamceller (CD34+) måste blod- eller benmärgsprovet processas inom några dagar efter provtagningen. Provet får heller inte frysas eftersom det leder till att cellerna lyserar vid upptining.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-02-21
För att komma i kontakt med oss, var vänlig se information i remissen tillhörande denna analys under rubriken Remiss längre upp på sidan.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 10:07