Immunkemi ECL

17034

NT-proBNP

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-NT-proBNP (SU)

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

ng/L

NPU-Kod

VGR20616

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 17 år - <50 år<300 ng/L: Hjärtsvikt osannolik. Överväg andra orsaker till symtom.
300-400 ng/L: Hjärtsvikt möjlig men andra orsaker till ökat NT-proBNP bör övervägas.
>400 ng/L: Hjärtsvikt sannolik. Konfirmera med UCG eller liknande undersökning.
 50 år - <76 år<400 ng/L: Hjärtsvikt osannolik. Överväg andra orsaker till symtom.
400-900 ng/L: Hjärtsvikt möjlig men andra orsaker till ökat NT-proBNP bör övervägas.
>900 ng/L: Hjärtsvikt sannolik. Konfirmera med UCG eller liknande undersökning.
 >=76 år<400 ng/L: Hjärtsvikt osannolik. Överväg andra orsaker till symtom.
400-1800 ng/L: Hjärtsvikt möjlig men andra orsaker till ökat NT-proBNP bör övervägas.
>1800 ng/L: Hjärtsvikt sannolik. Konfirmera med UCG eller liknande undersökning.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.