Immunkemisk Alinity

17471

NT-proBNP

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 24 h. Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-NT-proBNP

Metod

Metodtyp

Immunkemisk Alinity

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

ng/L

NPU-Kod

NPU21571

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 18 år - <50 år<300
Kommentar<300 ng/L:
Hjärtsvikt osannolik, överväg andra orsaker till symtom.

300 - 400 ng/L:  
Hjärtsvikt möjlig, indicerat med UCG, men andra orsaker till förhöjt NT-  proBNP bör vägas in.

>400 ng/L:
Hjärtsvikt sannolik, konfirmera med UCG som ger information om myokard och klaff-funktion.
 50 år - <75 år<400
Kommentar<400 ng/L:
Hjärtsvikt osannolik, överväg andra orsaker till symtom.

400 - 900 ng/L:
Hjärtsvikt möjlig, indicerat med UCG, men andra orsaker till förhöjt NT-  proBNP bör vägas in.

>900 ng/L:
Hjärtsvikt sannolik, konfirmera med UCG som ger information om myokard och klaff-funktion.
 >=75 år<400
Kommentar<400 ng/L:
Hjärtsvikt osannolik, överväg andra orsaker till symtom.

400 - 1800 ng/L:
Hjärtsvikt möjlig, indicerat med UCG, men andra orsaker till förhöjt NT-  proBNP bör vägas in.

>1800 ng/L:
Hjärtsvikt sannolik, konfirmera med UCG som ger information om myokard och klaff-funktion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.