Orfadin

13261

Nitisinon

Synonymer

Orfadin \ NTBC

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats eller gelrör kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venblod
Minsta analysvolym är 250 µL helblod. Går att samfylla med P-Aminosyror, se provtagningsanvisningar för P-Aminosyror. Även Heparin- eller EDTA-plasma kan användas för analysen.

Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Normalt utförs analysen varannan vecka. Kontakta lab för ev. frågor om analysdag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h. Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla 7 dygn.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h skall provet centrifugeras före transport. Transporteras helst kylt.

Remiss

Remissord

S-Nitisinon

Metod

Metodtyp

Vätskekromatografi-Masspektrometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU57053

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Nitisinon (NTBC, Orfadin®) är en inhibitor av 4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas
och används för behandling av tyrosinemi typ I (OMIM 276700).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-04-05
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.