Östradiol, högkänslig

17067

Östradiol

Synonymer

Östradiol, högkänslig

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 3 mL) EDTA rör

Provtagning

Venöst
När provet är centrifugerat måste plasman hällas av till ett annat rör och kan då förvaras i kyla 1 dygn. Därefter skall provet frysas. Analysen kan utföras akut på vardagar efter kontakt med jourläkaren. Normalt utförs analysen 1 gång per vecka. Förväntad svarstid är ca 1 vecka.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " plasman avskiljes och förvaras i kyla

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h centrifugeras provet och plasma avskiljes före transport. Plasma skickas fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning eller Beställningsetikett Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-Östradiol högkänsl

Metod

Metodtyp

Högkänslig metod: Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS)

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 årSaknas

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <50 årSaknas 
 >=18 år 40 - 123
 >=50 år<65 
Kommentar Referensintervall framtaget på kvinnor 60 - 80 år i förväntat postmenopausal ålder. 

Bakgrund

P-Östradiol högkänslig är en alternativ analysmetod (masspektrometri) främst avsedd för att mäta låga östradiolkoncentrationer med god precision i plasma (<200 pmol l). indikation för att välja denna metod istället för laboratoriets rutinmetod (immunkemisk teknik) kan vara: postmenopausala kvinnor, vissa tumörsjukdomar, vid intag av östradiolsänkande läkemedel, män, utredning av hypogonadism hos vuxna, utredning av pubertetsutveckling hos barn och ungdom. prov på barn och ungdomar upp till 18 år skickas till tillväxtlaboratoriet, Östra sjukhuset.>
Metoden kan också användas vid utredning av misstänkt analysinterferens t.ex. vid icke förväntade/orimliga östradiolresultat som uppmätts med immunkemisk rutinmetod.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-06-23
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.