Östradiol, högkänslig

17067

Östradiol

Synonymer

Östradiol, högkänslig

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 3 mL) EDTA rör

Provtagning

Venöst
När provet är centrifugerat måste plasman hällas av till ett annat rör och kan då förvaras i kyla 1 dygn. Därefter skall provet frysas. Analysen kan utföras akut på vardagar efter kontakt med jourläkaren.

Prov på barn och ungdomar <18 år skickas till tillväxtlaboratoriet, Östra sjukhuset.>

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " plasman avskiljes och förvaras i kyla

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h centrifugeras provet och plasma avskiljes före transport. Plasma skickas fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning eller Beställningsetikett Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-Östradiol högkänsl

Metod

Metodtyp

Högkänslig metod: Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS)

Enhet

pmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1 vecka efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 årSaknas

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <50 årSaknas 
 >=18 år 40 - 123
 >=50 år<65 
Kommentar Referensintervall framtaget på kvinnor 60 - 80 år i förväntat postmenopausal ålder. 

Bakgrund

P-Östradiol högkänslig är en alternativ analysmetod (masspektrometri) främst avsedd för att mäta låga östradiolkoncentrationer med god precision i plasma (<200 pmol l). indikation för att välja denna metod istället för laboratoriets rutinmetod (immunkemisk teknik) kan vara: postmenopausala kvinnor, vissa tumörsjukdomar, vid intag av östradiolsänkande läkemedel, män, utredning av hypogonadism hos vuxna, utredning av pubertetsutveckling hos barn och ungdom.>
Prov på barn och ungdomar <18 år skickas till tillväxtlaboratoriet, Östra sjukhuset.>
Metoden kan också användas vid utredning av misstänkt analysinterferens t.ex. vid icke förväntade/orimliga östradiolresultat som uppmätts med immunkemisk rutinmetod.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-03
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.