Immunkemi ECL

17033

Procalcitonin

Synonymer

PCT

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel

Provtagning

Venöst
PCT ökar snabbt (<6-12h) vid systemisk bakterieinfektion sepsis. nivån kan spegla grad av systempåverkan, prognos och effekt av insatt antibiotika, dock kan lokal infektion kvarstå trots låg nivå. Övergående ökning kan ses första dagarna (t1 2: 24h) vid större trauma, kirurgi och brännskada samt hos nyfödda. pct kan även öka vid ards, kemisk pneumonit, organperfusionspåverkan kardiogen chock, inflammation med cytokinstorm ex fmf, malaria, vissa systemiska svampinfektioner, tumörer ex medullär tyreoidea-, småcell lungcancer, och behandlingar ex atg, okt3. virusinfektion, autoimmun sjukdom, transplantationsrejektion, lokal bakterieinfektion ex nedre luftvägsinfektion och subakut endokardit ger vanligen inte signifikant ökning (><0,5ug l) tolkningsförslag (ug l) 0,1-0,5 särskilt>0,25: lokal bakterieinfektion möjlig 0,5-2,0: bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig 2-10: systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik >10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Prokalcitonin (SU)

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

VGR20617

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <30 dÅldersberoende
KommentarReferensintervall, nyfödda barn:
    0 - 6 tim   <2 µg/L
  6 - 12 tim   <8 µg/L
12 - 18 tim   <15 µg/L
18 - 30 tim   <21 µg/L
30 - 36 tim   <15 µg/L
36 - 42 tim   <8 µg/L
42 - 48 tim   <2 µg/L
>3 dygns ålder <0,05 µg/L

 30 d - <19 år<0,05

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 30 d - <19 år<0,05
 >=19 år<0,05
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.