PEth 16:0/18:1

15770

PEth 16:0/18:1

Synonymer

Fosfatidyletanol 16:0/18:1

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

5 mL EDTA rör

Hantering

Förvaras kylt. Centrifugeras ej.

Transport

Transporteras i rumstemperatur till Laboratoriet för Klinisk Kemi.

Remiss

Remiss

Remissord

B-PEth 16:0/18:1

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

28874

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

PEth (fosfatidyletanol) är en metabolit av alkohol (etanol) i form av en membranbunden fosfolipid, som i erytrocytmenbran har en halveringstid på cirka 4 dagar, och som därför fungerar som direkt och specifik markör för alkoholintag under de senaste dagarna-veckorna. PEth bildas endast i närvaro av etanol, men viss bildning kan fortsätta utanför kroppen (i provröret) om blodet innehåller etanol, vilket kan ge falskt höga värden. Prov bör därför helst tas när patienten är nykter, och provet får inte frysas eftersom det kan påskynda bildning in vitro. Bildningshastigheten i kroppen påverkas av många faktorer och PEth-koncentrationen ger inte information om mer exakta alkoholkvantiteter. Följande tolkningshjälp kan lämnas (gäller PEth med fettsyrasammansättningen 16:0/18:1 som idag är standard): Vid total avhållsamhet är värdet alltid <0,03 µmol l. däremot så säkerställer ett sådant värde inte total avhållsamhet; det indikerar för praktiskt bruk ingen eller låg sporadisk alkoholkonsumtion men kan, åtminstone om alkoholkonsumtionen är spridd över alla veckans dagar, vara förenligt med riskbruk enligt folkhälsomyndighetens definition. resultat i intervallet 0,03-0,30 µmol l indikerar måttlig alkoholkonsumtion men kan, särskilt i intervallets övre del, hos vissa individer vara förenliga med klart hälsovådlig konsumtion. resultat>0,30 µmol/L talar för omfattande, regelbundet intag (överkonsumtion). Vid tolkning av värden bör halveringstiden beaktas; vid helgkonsumtion kan ett fredagsvärde förväntas vara cirka halva måndagsvärdet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-22
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.