Phadiatop

13781

Specifika IgE-antikroppar

Synonymer

IgE specifika ak \ Allergi \ Phadiatop

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör med guldgul kork, 7 mL Gelrör med guldgul kork, 4 mL

Provtagning

 
På uppdrag av Västra Götalandsregionen analyseras allergiprov på automationsbana, vilket medför att allergiprov sparas i 40 dagar. Minsta analysvolym är 500 µL serum, och därefter 40 µL serum/allergen.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Transporteras rumstempererat

Remiss

Remissord

Specifika IgE-antikroppar

Metod

Metodtyp

FEIA

Storhet

Masskoncentration

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Värden <0,10 ku l är negativa och de som är>=0,35 kU/L betraktas som positiva. Reaktivitet mellan 0,1 och 0,35 kU/L har ingen säker klinisk relevans (sensibilisering utan eventuella symtom) med undantag för allergena komponenter, insektsgifter och vissa födoämnen (t.ex. jordnöt hos småbarn).

Bakgrund

De allergiska sjukdomarna (överkänslighetsreaktioner) tillhör våra vanligaste folksjukdomar och man räknar med att cirka en tredjedel av alla svenskar har eller har haft någon form av allergi. Atopisk allergi är detsamma som överkänslighetsreaktion typ I, där kroppen bildar antikroppar av IgE-klass mot antigen i omgivningen (så kallade allergener). Klassiska symptom vid denna reaktion är astma, hösnuva, konjunktivit och urtikaria.
Diagnostik av atopisk allergi sker främst med hjälp av detaljerad anamnes, pricktest och blodanalys. Vid blodanalys kan man genom att analysera mängden av specifika IgE-antikroppar i serum uppskatta sannolikheten för att patienten är sensibiliserad mot en särskild allergen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-11-23
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46