PNH-test

891

Celler, leukemitypning

Synonymer

Immunofenotyp \ PNH-test \ Sezary celler

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

4 mL EDTA-blod

PROVTAGNINGSTIDER: MYELOM Frågeställning: Önskvärd provtagning måndag-onsdag. ÖVRIGA frågeställningar: Prov ska vara laboratoriet tillhanda senast kl 14:00 måndag - torsdag, fredagar samt dag innan röd dag senast kl 12:00. Akuta prover på fredagar efter kl 12:00 endast efter överenskommelse. Kontakta laboratoriet vid akuta frågeställningar innan provtagning på telefon (031-3424090). Om provtagning på jourtid är nödvändigt skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

SVARSTID: Se nedan eller enligt vårdprogram. Akut bedömning efter förfrågan på remiss.

UTREDNINGSPAKET: Vid utredning där det samtidigt med immunofenotypning beställs benmärgsmorfologi, genetiska analyser (PCR) eller kromosomanalyser önskas att samtliga prover utstryk, rör och remiss förpackas i samma påse och skickas till laboratoriet.

SÉZARY/MUCOSIS FUNGOIDES FRÅGESTÄLLNING: Observera att separat provtagning för samtidig bestämning av LPK ska utföras.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Hållbart 24 h. Provet skall ej centrifugeras eller frysas.

Transport

Transporteras i rumstemperatur

Remiss

Remissord

B-Immunofenotyp

Metod

Metodtyp

Flödescytometrisk immunofluorescens

Storhet

Relativ koncentration

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 10 dagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Referensintervall saknas

Bakgrund

Analysen utförs med flödescytometri där man med antikroppar riktade mot cellspecifika antigen kan bestämma cellfördelningen i blod. Analysen används vid diagnos av hematologiska maligniteter, i första hand akuta leukemier och lymfom (inklusive kronisk lymfatisk leukemi). Riktad analys avseende cellfördelning sker beroende på frågeställningen, varför information om frågeställning lymfom eller om akut leukemi behöver anges på remissen.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-01-19
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.