Pregnantriol

125

Pregnantriol

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Plastkärl utan tillsatser, 2,5 L

Provtagning

Dygnsmängd urin samlad i plastdunk utan tillsats.
Den totala volymen mäts (vägs) och noteras. Urinen blandas och ca 6 mL skickas till laboratoriet för analys. __________________________________________________________________ Använd 6,5 ml smalt urinrör med rund botten (Vacuette, Hettich artnr 476081). __________________________________________________________________ För mer information om urinprovtagning se: www.kliniskkemi.se - Provtagning, provhantering allmän information - Urinprov. __________________________________________________________________ Stickprover analyseras inte.

Hantering

Hållbart 24 h i kyla fryses vid förvaring över 24 h.

Transport

Fryses vid transport > 24 h

Remiss

Remiss

Remissord

tU-Pregnantriol

Metod

Metodtyp

Masspektrometri LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

µmol/period

NPU-Kod

NPU03234

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <5 år<0,1µmol/24h
 5 år - <10 år<0,5 µmol/24h
 >=10 år<4,5 µmol/24h

Bakgrund

I binjurebarken bildas steroidhormoner genom en serie enzymreaktioner. De
huvudsakliga slutprodukterna är glukokortikoiden kortisol, mineralkortikoiden
aldosteron och androgenet dehydroepiandrosteron(-sulfat). Kongenital
binjurebarkshyperplasi/adrenogenitalt syndrom (CAH) orsakas i de flesta fall av
21-hydroxylasbrist, vilket orsakar nedsatt produktion av kortisol och aldosteron.
Detta leder till ökad insöndring av ACTH, som ger binjurebarkhyperplasi och
ökad produktion av intermediärer i steroidsyntesen. Vid CAH bildas stora mängder av metaboliten 17-hydroxyprogesteron,
som delvis omvandlas till androgener vilka orsakar virilisering. Merparten av 17-hydroxyprogresteron omvandlas till den inaktiva metaboliten pregnantriolglukoronid som är inaktiv och utsöndras i urinen.
För diagnos av CAH p.g.a. 21-hydroxylasbrist är bestämning av
17-hydroxyprogesteron i serum en förstahandsanalys, men som terapikontroll
bestäms dygnsutsöndring av pregnantriol.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.