Metod

15386

Hematopoetiska stamceller totalt, benmärg/blod; koloniodling

Synonymer

CFU (Colony Forming Unit) \ Hematopoetiska stamceller totalt \ Progenitorceller

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod/Benmärg

Rör el. motsv

Sterilt rör innehållande odlingsmedium. CPT-rör med Na-Heparin

Provtagning

1 mL benmärgsaspirat venblod Leukaferes
Rör med odlingsmedium beställes från laboratoriet tel: 031-3421248. Färskt benmärgsaspirat sätts sterilt till rör med odlingsmedium. Fryst benmärg, leukaferes material färskt alt. fryst kan användas. CPT-rör används för färskt blod.

Hantering

Sterilt Skyddas för ljus

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet förpackat i provhylsa och vadderat kuvert Fryst prov transporteras i flytande kväve eller i kvävetermos till Laboratoriet för Klinisk Kemi

Remiss

Remissord

CFU Benmärg/blod

Metod

Metodtyp

Koloniodling

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se bedömning vid utlåtande
 

Ingående analyser

%viabla celler
B/M-BFU-E
B/M-CFU-E
B/M-CFU-GEMM
B/M-CFU-GM
B/M-Tot. antal CFU

Bakgrund

Hematopoetiska stamceller finns i benmärg, navelsträngsblod och i mindre mängd i perifert blod. Dessa celler kan insamlas för transplantationsändamål. Inför en transplantation behöver det insamlade cellmaterialet dock testas för sin viabilitet och sin förmåga att ge upphov till mer mogna celler. Detta sker genom in vitro odling under standardiserade förhållanden för att avgöra om en tillräcklig mängd stamceller finns.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2013-06-26
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.