Pericardvätska

13002

Protein, totalt

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Pericardvätska

Rör el. motsv

K2-EDTA eller heparinrör 5 mL (drar 3 mL).

Provtagning

 
Fyll inte röret mer än halva volymen.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras vid 1300-1800 g i 10 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Pkv-Protein

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU kod saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Bakgrund

Normalt mycket små vätskemängder. Vätskan bildas genom ultrafiltration från kapillärerna och dräneras via lymfa. Vid förekomst av ökade mängder vätska skiljer man på transsudat och exsudat. Transsudat har proteinhalt <25 g l, och förekommer vid ökat postkapillärt tryck och kan ses vid levercirrhos eller hjärtsvikt. exsudat har proteinhalt>25 g/L och ses vid ökad kapillär permeabilitet som vid inflammation eller tumörväxt.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-21
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.