Protrombin genotyp

13018

Faktor II genotyp

Synonymer

Protrombin genotyp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Leukocyter

Rör el. motsv

Vakuumrör 5 mL (drar 3 mL) K2-EDTA eller Na-EDTA

Provtagning

Venblod blandas väl

Hantering

Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Remiss

Remissord

DNA-F2 genotyp

Metod

Metodtyp

PCR och genotypning med TaqMan

NPU-Kod

NPU19067

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

FII-genen kodar för koagulationsfaktor II (protrombin). Med hjälp av PCR och genotypning med TaqMan-teknik kan förekomst av nukleotidförändringen, polymorfismen, g.20210G>A i FII-genen påvisas i genomiskt DNA. Polymorfismen är associerad med en ökad risk för venös tromboembolism. Polymorfismen påverkerar också risken för venös tromboembolism vid samtidig APC-resistens (i form av mutation i FV-genen).
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-04-13
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.