Pyridoxal-5-fosfat

17955

Pyridoxal-5-fosfat

Synonymer

Vitamin B6 \ PLP \ P5P \ Pyridoxal fosfat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

5 mL K2-EDTA

Provtagning

Venblod tas på morgonen. Patienten ska vara fastande och provet ska tas innan eventuella medikamentintag.


Provet ska ej centrifugeras!

Skydda provet mot ljus genom att linda in röret (inklusive kork) i aluminiumfolie. Provet ska blandas noggrant (8-10 ggr ) och frysas efter provtagning. Transporteras fryst till lab.

Prov kan tas kapillärt med en viss osäkerhet om patienten är svårstucken eller om det är ett barn.

Normalt utförs analysen varannan vecka. Kontakta lab för ev. frågor om analysdag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Ljuskänsligt. Skyddas för ljus, förvaras fryst.

Transport

Skyddas för ljus. Transporteras fryst.

Remiss

Remiss

Remissord

B-Pyridoxal-5-fosfat

Metod

Metodtyp

Masspektrometri LC-MS-MS

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU58795

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  51 - 183

Bakgrund

Pyrodoxin, pyridoxal och pyridoxamin är de 3 naturliga formerna av vitamin B6. Efter fosforylering kan de omvandlas till den aktiva kofaktorn pyridoxal-5-fosfat (PLP).
PLP tjänstgör som kofaktor över många enzymatiska reaktioner i bland annat metabolism av aminosyror och neuroaktiva aminer. Vid vitamin B6-brist sjunker koncentrationen av PLP i plasma. Bristsymptom kan vara epilepsi, hudförändring och anemi. Höga koncentrationer ses förutom vid intag av B6-preparat även vid hypofosfatasi (OMIM #241500, 146300, 241510).
Indikationer: Misstänkt B6-brist, B6-behandlingsmonitorering och misstänkt hypofosfatasi.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-07-11
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.