Pyrofosfat

186

Ledv-Kristaller (SU)

Synonymer

Pyrofosfat \ Calciumpyrofosfat- och uratkristaller \ Uratkristaller \ Kalciumpyrofosfat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Ledvätska

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL

Provtagning

 
Rören fylls enligt rörtillverkarens instruktioner. Om steroid-eller annan injektion skett i leden de senaste 2 månaderna v.g ange detta.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning.
Analyseras inom 3 dygn

Transport

Lämnas till laboratoriet inom 24 h förvaras i kyla

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

Ledv-Kristaller (SU)

Metod

Metodtyp

 

NPU-Kod

NPU04127

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

Referensintervallsinformation
0 Arb.enh.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-03-11
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.