Cerebrospinalvätska

16354

Pyruvat

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Cerebrospinalvätska

Rör el. motsv

Sterilt rör

Provtagning

 
Csv-Pyruvatprov får bara tas i samråd med Enzym och Metallanalyser, Enhet 6B. Ring ALLTID 031-342 24 25 eftersom analysen måste beställas per telefon före provtagning. Reagens som krävs för analysen tillhandahålls av Enhet 6b, Enzym och Metallanalyser. Anvisningar för provtagning fås i samband med beställning. Hemolys i likvor kan ge påverkan.

Transport

Transporteras kylt måste analyseras inom 4 h Obs! Transporteras ej fryst

Remiss

Remissord

Csv-Pyruvat

Metod

Metodtyp

Enzymatiskt Spektrofotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se utlåtande

Bakgrund

Laktat- och pyruvat-nivåer ger ett index på svårighetsgraden av cirkulationssvikt. Förhöjda nivåer av pyruvat förekommer vid ett antal sjukdomar inklusive: leversjukdom, hjärtsvikt, diabetes mellitus, muskeldystrofi, tiaminbrist och neoplastiska sjukdomar. Laktat/pyruvatkvoten speglar NADH/NAD-kvoten intracellulärt. Vid ökande laktatkoncentrationer ökar laktat/pyruvatkvoten vid de flesta tillstånd. Dock inte vid laktatstegring orsakad av pyruvatdehydrogenasbrist då laktat/pyruvat kvoten är låg även vid höga laktat-nivåer.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-08-20
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.