Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
13765

Reumatoid faktor,klass specifik ak igM

Synonymer

RF klass \ Reumatoid faktor,klass specifik ak \ Reumatoid faktor, klasspecifik antikropp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Reumatoid faktor,klass specifik ak igM

Metod

Metodtyp

FEIA ImmunoCAP 250

Storhet

Masskoncentration

NPU-Kod

02483

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 5 dagar

Referensvärden

Referensintervallsinformation
RF IgM: negativ <3,5 kie l, gränsvärde 3,5-5 kie l, positiv>5 kIE/L

Bakgrund

Reumatoidfaktor (RF) är en autoantikropp mot humant IgG. Indikation för provtagning är misstanke om reumatisk ledsjukdom. Positiv RF ses vid reumatoidartrit (RA, hos ca 60%), juvenil idiopatisk artrit (JIA), men även vid bindvävssjukdomar såsom Sjögrens syndrom, SLE samt vid vissa infektioner tex bakteriell endokardit. Positivt RF kan även ses hos ca 5% av normalbefolkningen. Analys av klasspecifik RF av IgM typ rekommenderas i första hand och har bäst specificitet för RA, medan förekomst av RF av IgA typ, som rekommenderas som tillägg till RF IgM, har en prognostisk betydelse för svårare sjukdom. Ju högre nivåer av RF och fler RF isotyper som är positiva, desto större är sannolikheten för RA. Halten av RF kan variera under sjukdomsperioden men kan inte användas som markör för sjukdomsaktivitet. För RA har antikroppar mot CCP en högre specificitet och jämförbar sensitivitet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-10
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Serologi: 031 - 342 47 08, 031 - 342 49 26
Celltester: 031 - 342 47 03
Allergitester: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46

Senast uppdaterad: 2020-11-11 03:37