Reumatoid faktor,klass specifik ak igA

16720

Reumatoid faktor,klass specifik ak igA

Synonymer

RF klass \ RF, RA-faktor \ Reumatoid faktor, klasspecifik antikropp

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör / rör utan tillsats

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Reumatoid faktor,klass specifik ak igA

Metod

Metodtyp

FEIA ImmunoCAP 250

Storhet

Masskoncentration

Enhet

KIEnheter/L

NPU-Kod

12581

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 5 dagar

Referensvärden

RF IgA: negativ <14 kie l, gränsvärde 14-20 kie l, positiv>20 kIE/L

Bakgrund

Reumatoidfaktor (RF) är en autoantikropp mot humant IgG. Indikation för provtagning är misstanke om reumatisk ledsjukdom. Positiv RF ses vid reumatoidartrit (RA, hos ca 60%), juvenil idiopatisk artrit (JIA), men även vid bindvävssjukdomar såsom Sjögrens syndrom, SLE samt vid vissa infektioner tex bakteriell endokardit. Positivt RF kan även ses hos ca 5% av normalbefolkningen. Analys av klasspecifik RF av IgM-typ rekommenderas i första hand och har bäst specificitet för RA medan förekomst av RF av IgA typ, som rekommenderas som tillägg till RF IgM, har prognostisk betydelse för svårare sjukdom. Ju högre nivåer av RF och fler RF isotyper som är positiva, desto större sannolikhet är det för RA. Halten av RF kan variera under sjukdomsperioden men kan inte användas som markör för sjukdomsaktivitet. För RA har antikroppar mot CCP en högre specificitet och jämförbar sensitivitet.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-07-03
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46