Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare

16349

Rivaroxaban (Xarelto) direkt faktor Xa-hämmare

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Na-citrat 0,11 M (9 delar blod och 1 del citrat) fullvolyms vakuumrör som drar 2,7 mL.

Provtagning

Venöst
Analysen kan utföras dygnet runt på 24/7-enheten SU/S, klinisk kemi, Sahlgrenska.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet lämnas till laboratoriet inom 1 h provet centrifugeras vid 2000 g i 20 min. Plasman avskiljes med en marginal till blodkropparna om minst 0,5 cm. Portioneras i minst två portioner i kryorör Fryses i kolsyreis eller -20 °C.

Transport

Provet ska centrifugeras innan transport. Plasma skickas fryst till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Konsultremiss

Remissord

P-Rivaroxaban

Metod

Metodtyp

Fotometri

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU28689

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom samma arbetsdag efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  se kommentar
KommentarReferensintervall saknas. Terapeutiska intervall.
Referensintervallsinformation
Ej normalt förekommande.

Bakgrund

Rivaroxaban (Xarelto®) är en peroral direkt faktor Xa-hämmare, vg se FASS för godkänd indikation. Behandlingen ska inte monitoreras med analys av läkemedlet, men vid vissa situationer kan mätning av den antikoagulerande effekten vara nödvändig. För att erhålla maxvärde tas prov ca 2-3 timmar efter Rivaroxabanintag och för att erhålla dalvärde tas prov precis innan nästkommande Rivaroxabanintag. Förväntade maxvärden samt dalvärden efter intag var god se FASS. För mer detaljerad information om Rivaroxaban se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas riktlinjer på www.ssth.se.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-06-01
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.