RS-virus

16860

RS-virus

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Övriga kroppsvätskor

Rör el. motsv

E-swab

Provtagning

 
Akut analys som utförs på 24/7 lab. Vid icke akut behov beställ Luftvägsblock. Provmaterial: Nasopharynx eller nasopharynx och svalg. Vid provtagning nasopharynx, tryck lätt upp patientens nästipp. Rikta provtagningspinnen horisontellt och för in den parallellt med gomtaket tills ett lätt motstånd känns. Låt den om möjligt sitta kvar i 10-15 sekunder. Pinnen förs efter provtagningen ner i röret innehållande transportmedium. Vi provtagning svalg, pressa provtagningspinnen mot vardera tonsill och för den upp och ner några gånger längs tonsillen.

Hantering

Skickas omgående för analys.

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning

Remissord

RSV (akut-PCR)

Metod

Metodtyp

GeneXpert PCR

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-02-04
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.