S-100

12815

Protein S-100

Synonymer

S-100

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL

Provtagning

Venöst
Serum: 8 h i rumstemperatur, 2 dygn i kyla, fryst i 3 mån SU/S är back up för SU/Ö. Analyseras på NÄL, SÄS och Östra

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras vid 2800g i 7 min Max acceleration samt medelinbromsning (motsvara broms 5 på Hettich Rotana) Om serum hälls av i ett annat rör kan det förvaras i kyla i 2 dygn

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-S100B

Metod

Metodtyp

Immunkemi ECL

Storhet

Masskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

NPU19781

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år<0,11
  - <18 årSaknas

Bakgrund

S-100 är ett astroglialt protein som kan läcka ut i blodet vid vissa hjärnskador. Serumkoncentrationsbestämning av S-100 kan enligt vissa studier användas för att avgöra vilka patienter med hjärnskakning som bör bedömas för eventuell neurokirurgisk intervention. Förhöjda nivåer kan även ses vid malignt melanom.

I en studie har högre serumhalter av S100 setts hos barn än hos vuxna. Studien visade även att halterna sjunker med ökande ålder från födseln till två års ålder för att sedan stabiliseras.6

1: 08817324190, Elecsys S100, 2021-12, V 4.0 Svenska, Roche Diagnostics
6: Arroyo Hernándeza M, Rodríguez Suárezb J., Álvarez Menéndezc F. Serum S100ß protein reference values in a paediatric population. AnPediatr(Barc). 2016;84(5):254-259
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-02-16
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.