Plasma

16965

Aminosyror grupp, Plasma, LCMSMS

Synonymer

Aminosyror \ aminogram \ 5-hydroxylysin \ Alanin \ Allo-isoleucin \ Alpha-aminoadipinsyra \ Anserin \ Arginin \ Argininosuccinat \ ASA anhydrid x \ ASA anhydrid y \ ASA anhydrid z \ Asparagin \ Aspartat \ Aspartylglukosamin \ Beta-alanin \ Beta-aminoisosmörsyra \ Citrullin \ Fenylalanin \ Formimino-glutaminsyra \ Fosfoetanolamin \ Gamma-aminosmörsyra \ Glutamin \ Glutaminsyra \ Glycin \ Glycylprolin \ Histidin \ Homocitrullin \ Homokarnosin \ Hydroxyprolin \ Isoleucin \ Karnosin \ Leucin \ Lysin \ Metionin \ Ornitin \ Oxiderat glutation \ Prolin \ Reducerat glutation \ Saccaropin \ Sarkosin \ Serin \ Sulfocystein \ Taurin \ Threonin \ Tryptofan \ Tyrosin \ Valin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL Li-heparin eller EDTA rör. Kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.
Minsta analysvolym är 250 µL helblod. P-Pipekolsyra kan beställas på samma rör. Går att samfylla med P-Acylkarnitiner och S-NTBC, då behövs 500 µL helblod.

För diagnos av störningar i aminosyrametabolismen är provtagning efter nattfasta, alternativt flera timmars fasta, att föredra. När det gäller spädbarn bör provtagning helst ske omedelbart före matintag (minst 2-3 timmar efter föregående matintag).

För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Serumprov ej optimalt för analysen. Om prov tagits i serum ska det framgå på remissen för korrekt medicinsk bedömning.

Normalt utförs analysen 2 gånger per vecka. Förväntad svarstid är 1-2 veckor.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras inom 30 min. Provet centrifugeras i 10 min enligt leverantörens anvisningar, plasman avskiljes och förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet.

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remiss

Remissord

Aminosyror, Plasma

Metod

Metodtyp

LC-MS-MS

NPU-Kod

NPU09011

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Köns- och åldersberoende.

Bakgrund

Utredning av defekter i metabolismen av aminosyror såsom fenylketonuri (PKU), maple syrup urine disease, nonketotisk hyperglycinemi, tyrosinemi och ureacykeldefekter samt utredning av andra patologiska förändringar som t.ex. lever- och njurfunktion. Även kontroll och uppföljning av dietbehandlade patienter med dessa sjukdomar.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-03
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.