Sirolimus

14138

Sirolimus

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 2 mL).

Provtagning

Venöst eller kapillärt. Provet tas före dagens dos eller tidigast 6 h efter.

Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska. Prover analyseras normalt på tisdagar och torsdagar.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet skall ej centrifugeras eller frysas. Hållbart 7 dygn i kyla.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt. Transporteras förpackat i provhylsa och vadderat kuvert.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

B-Sirolimus

Metod

Metodtyp

CMIA-teknik

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µg/L

NPU-Kod

19909

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 3 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  Se kommentar
KommentarFör terapeutiska målvärden se specifikt vårdprogram. Immunkemisk metod som korsreagerar mycket starkt med everolimus; om patienten erhåller även detta läkemedel är resultatet ej tolkningsbart.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-03-06
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.