Glaskropp

16648

Glaskropp cytologisk diagnos

Synonymer

Specialprover, cytologisk diagnostik

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

10 ml rör med gul kork, konisk botten, steril (för mindre mängder material) eller Burk ca 40 ml m tätslutande lock, sterilt

Provtagning

Enligt inremitterande kliniks regler Provet skall snarast efter sköljningen transporteras till Cytologen.
Ofixerade vätskor ska föranmälas och lämnas direkt till lab. personal före kl 14.00.

Transport

Transport ska ske omgående till Laboratoriet för klinisk patologi och där lämnas direkt till provinlämningen.

Remiss

Remissord

Glaskropp cytologisk diagnos

Metod

Metodtyp

Glaskropp

Ackrediterad

Nej
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-11-18
Klinisk Patologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Sekretariat 031 - 342 12 02
Obduktionsavd 031 – 342 14 39