Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
16185

Buprenorfin

Synonymer

Suboxone \ Subutex \ Temgesic \ Norspan

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats 5 mL

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
OBS! Gelrör får ej användas!

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Buprenorfin

Metod

Metodtyp

Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU27449

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen är främst avsedd för dostitrering samt kontroll av behandlingsefterlevnad inom opioidsubstitutionsprogram. (Urinanalys ger här otillräcklig kvantitativ information samt kan, om metabolit inte särredovisas, inte utesluta att prov spetsats.) Prov bör tas vid jämviktskoncentration, dvs minst en vecka (fem halveringstider) efter insättning/dosändring. Föreslaget terapeutiskt intervall är 1,7-3,8 nmol/L som dalvärde. Kombination med bensodiazepiner och alkohol motiverar återhållsamhet inom detta intervall (ökad risk för andningsdepression), medan högre värden kan vara adekvata vid betydande opioidtolerans. Den långa receptorbindningstiden medför att toppvärde (60-90 min efter dos) istället kan mätas, särskilt vid misstänkt avvikande metabolism (induktion eller hämning av CYP3A4) eller felaktigt doseringstillfälle (falskt dalvärde); här föreslås <21 nmol l efter en dos om 24 mg. tdm är mindre väletablerad vid smärtindikation; 0,8-2,0 nmol l föreslås då som dalvärde.>
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 10:20