Serum

16185

Buprenorfin

Synonymer

Suboxone \ Subutex \ Temgesic \ Norspan

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats 5 mL

Provtagning

Provet tas omedelbart före nästa dosering
OBS! Gelrör får ej användas!

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Buprenorfin

Metod

Metodtyp

Masspektrometri (LC-MS-MS)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

nmol/L

NPU-Kod

NPU27449

Ackrediterad

Ja

Bakgrund

Analysen är främst avsedd för dostitrering samt kontroll av behandlingsefterlevnad inom opioidsubstitutionsprogram. (Urinanalys ger här otillräcklig kvantitativ information samt kan, om metabolit inte särredovisas, inte utesluta att prov spetsats.) Prov bör tas vid jämviktskoncentration, dvs fem halveringstider efter insättning/dosändring. Halveringstiden styrs bl.a. av läkemedlets administrationsform. Vid behandling med Buvidal injektionsvätska, depotlösning uppnås jämviktskoncentration vid den fjärde månadsdosen. Vid behandling med sublinguala medel uppnås jämviktskoncentration efter minst en vecka.

I dagsläget finns inte någon fastställd konsensus om buprenorfins terapeutiska intervall. Baserat på befintlig litteratur och AGNP guidelines är vårt föreslagna terapeutiska intervall 2,4-14 nmol/L som dalvärde. Kombination med bensodiazepiner och alkohol motiverar återhållsamhet inom detta intervall (ökad risk för andningsdepression).

Vid per oral administration och misstänkt avvikande metabolism (induktion eller hämning av CYP3A4) kan toppvärde istället mätas (60-90min efter dos); här har <21 nmol l efter en dos om 24 mg föreslagits.>

TDM är mindre väletablerad vid smärtindikation; <2,5 nmol l föreslås då som dalvärde vid sublingual användning vid doser upptill 2 mg dag.>

Referenser:
Hiemke pers. medd.
AGNP Guidelines: s-0043-116492.pdf (thieme-connect.com)
Farmakologiportalen: Buprenorfin (farmakologiportalen.no)
Laffont et al: Frontiers | Buprenorphine exposure levels to optimize treatment outcomes in opioid use disorder (frontiersin.org)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-09-27
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.