Urin

13322

Succinylaceton

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel

Provtagning

Urin utan tillsats
Minsta analysvolym är 2 mL urin.

Aktuell medicinering anges på remissen. Remissen kan hämtas på hemsidan www.sahlgrenska.se

Vid akuta prover kontakta lab, tel 031-3424077. Märk rör och remiss tydligt och uppmärksamma personal på provinlämning lab att det är ett akutprov.

Normalt utförs analysen varannan vecka. Kontakta lab för ev. frågor om analysdag.

Hantering

Förvaras kylt. Vid förvaring över 24 h fryses provet.

Transport

Transporteras helst kylt om provet når laboratoriet inom 24 h. Transporteras fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h.

Remiss

Remissord

U-Succinylaceton

Metod

Metodtyp

Gaskromatografi-masspektrometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

saknas

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej påvisbar.

Bakgrund

Succinylaceton ansamlas i kroppsvätskor vid tyrosinemi typ 1
(OMIM 276700) och påvisande av succinylaceton i urinen är
diagnostiskt för tyrosinemi typ 1. Vid behandling av
tyrosinemi typ 1 med nitisinon strävar man efter total blockad av
bildningen av denna substans. Indikationer för analysen är diagnostik
och behandlingsuppföljning av tyrosinemi typ 1.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-12-17
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.