T-cellsstimulering med läkemedel

17569

T-cellsstimulering med läkemedel

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

Heparinrör

Provtagning

 
Analyseras onsdagar-fredagar. Ska förbeställas på 031-3424703. 10 mL heparinblod/läkemedel. Läkemedel ska skickas med provet.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur. Ej centrifugeras.

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda senast kl. 13.00 samma dag som provet tas.

Remiss

Remissord

T-cellsstimulering med läkemedel

Metod

Metodtyp

In vitro-stimulering med läkemedel

Enhet

Cpm

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 månad

Referensvärden

SI <2 för varje testad koncentration>

Bakgrund

Metoden hjälper utredningen av patienter med T-cellförmedlade allergiska reaktioner mot läkemedel (till exempel Stevens-Johnson syndrom (SJS), toxisk epidermal necrolys (TEN, morbus Lyell), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), erytema multiforme, bullöst exantem osv). Patientens lymfocyter odlas i mikrokammare i närvaro av flera koncentrationer av läkemedel. Vi rapporterar att testet var positiv om åtminstone 1 av dem testade koncentrationer inducerar en cellproliferation över cut-off.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-06-05
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46