Högkänslig metod: Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS)

17065

Testosteron

Synonymer

Testosteron, högkänslig

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

5 mL (drar 3 mL) EDTA rör

Provtagning

Venöst
När provet är centrifugerat måste plasman hällas av till ett annat rör och kan då förvaras i kyla 1 dygn. Därefter skall provet frysas. Analysen kan utföras akut på vardagar efter kontakt med jourläkaren.

Prov på barn och ungdomar <18 år skickas till tillväxtlaboratoriet, Östra sjukhuset.>

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.sahlgrenska.se/analyslistan under raden "Allmänna provtagningsanvisningar " plasman avskiljes och förvaras i kyla

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 h centrifugeras provet och plasma avskiljes före transport. Plasma skickas fryst om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h

Remiss

Remiss

Elektronisk beställning eller Beställningsetikett Remiss 1 Klinisk kemi

Remissord

P-Testost högkänslig

Metod

Metodtyp

Högkänslig metod: Masspektrometri kopplat till 2D-vätskekromatografi (2D-LCMSMS)

Enhet

nmol/L

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 vecka

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
 <18 årSaknas

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 >=18 år0,26 - 2,16,2 - 29

Bakgrund

Testosteron är ett androgent hormon som bland annat bidrar till utveckling av manliga genitalia samt sekundära könskarakteristika och produceras i olika grad hos både män och kvinnor. Hos män sker 90% av produktionen i testiklarna. Hos kvinnor produceras 25% i ovarierna, 25% i binjurarna och resterande del i lever och muskler. Hos män sker en konstant reglering av plasmanivån genom att testosteron hämmar LH-insöndring. Hos kvinnor saknas regleringsmekanism och nivåerna varierar med syntesen av steroider (kortikoider och östrogener).

Ca 50% av testosteron i plasma är bundet till SHBG (sex hormone binding globulin) och ytterligare en betydande andel till albumin varför endast 2-3% av testosteronet är fritt. Allt testosteron som inte är bundet till SHBG anses biotillgängligt. Halveringstiden för testosteron är ca 4 minuter och koncentrationen i plasma varierar kraftigt över dygnet (framförallt hos män) med högst värden på morgon/förmiddag varför provtagning på morgonen efter fasta rekommenderas.

Indikationer för bedömning av testosteron innefattar bland annat manlig störning i pubertetsutveckling, misstanke om hypogonadism, impotens samt hos kvinnor utredning av PCOS (polycystiskt ovariesyndrom), misstanke om viriliserande tumörer samt kongenital binjurebarkshyperplasi.

Notera: Vid uppmätta nivåer av testosteron som inte stämmer överens med klinisk bild kan vidare analys av SHBG vara av värde för att kartlägga mängden biotillgängligt testosteron.

(Referenser: Laurell 10e uppl. s. 339-341.)
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-03
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.