Serum

1417

Järnbindande kapacitet, totalt

Synonymer

TIBC

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-TIBC

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalys: Transferrin

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU04133

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  48 - 83

Bakgrund

Transferrin är ett transportprotein för järn. Affiniteten till järn är mycket stark och i praktiken finns inget fritt järn i plasman.
Normalt är transferrin mättat till ca en tredjedel med järn.
Transferrinkoncentrationen avför hur mycket järn som kan bindas av plasma och brukar anges som plasmas järnbindande kapacitet TIBC (total iron-binding capacity). Bestämning av TIBC görs samtidigt som S-Järn och är indicerat vid sjukdomstillstånd som kan vara associerat med järnbrist eller järnöverskott.
Vid järnbristanemi ökar syntesen av transferrin och dess järnmättnad minskar.
S-TIBC= 25,1 x S-Transferrin
Transferrin-mättnad= S-Fe/S-TIBC.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-05-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.