Enzymatisk

17265

Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör 5 mL (drar 4 mL)

Provtagning

Venblod blandas väl
Prover som inte lämnas till laboratoriet eller skickas under dagen förvaras i kyl.

Hantering

Helblod. Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet.

Transport

Transporteras i rumstemperatur till laboratoriet inom 5 dygn

Remiss

Remiss

Remiss 2 Klinisk kemi, Metabola sjukdomar alternativt Beställningsetikett

Remissord

B-TPMT

Metod

Metodtyp

Enzymatisk

Enhet

nmol/(h x g Hb)

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Inom 2 veckor efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  >42

Bakgrund

Tiopurin-S-metyltransferasaktivitet (TPMT-aktivitet) mäts inför insättning av tiopurinläkemedel.

De aktiva metaboliterna som bildas från azatiopuriner inaktiveras av
TPMT. Brist på TPMT leder till
ansamling av metaboliter med toxisk effekt framför allt på benmärgen
med utveckling av svår trombocytopeni och neutropeni vid
normaldosering av azatiopuriner.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-10-12
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.