Serum

11021

Transferrin järnmättnad

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Transferrinmättnad

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalys: S-Järn och S-Transferrin

Storhet

Relativ masskvot

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <51 år0,10 - 0,50 
 >=18 år 0,15 - 0,60
 >=51 år0,15 - 0,50 

Bakgrund

Transferrin är ett transportprotein för järn i blodet. Varje transferrinmolekyl kan binda två järnjoner. S-Transferrinmättnad räknas ut som S-Järn / S-TIBC.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2014-04-16
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.