Plasma

17063

Transferrin järnmättnad

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport..

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Transferrinmättnad

Metod

Metodtyp

Beräkning Primäranalys: P-Järn och P-Transferrin

Storhet

Relativ masskvot

NPU-Kod

NPU04191

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <51 år0,10 - 0,50 
 >=18 år 0,15 - 0,60
 >=51 år0,15 - 0,50 

Bakgrund

Transferrin är ett transportprotein för järn i blodet. Varje transferrinmolekyl kan binda två järnjoner. P-Transferrinmättnad räknas ut som P-Järn / P-TIBC.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.