Plasma

17043

Transferrin

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Transferrin

Metod

Metodtyp

Fotometri, Immunturbidimetri

Storhet

Masskoncentration

Enhet

g/L

NPU-Kod

NPU26470

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  1,94 - 3,26

Bakgrund

Transferrin är ett glykoprotein som binder järn med mycket hög affinitet och svarar för järntransporten i plasma. Biosyntesen sker främst i hepatocyterna och är beroende av järntillgången. Normalt är transferrin mättat till ca en tredjedel med järn.
Isolerade transferrinvärden är mycket svårbedömda eftersom järnbrist, inflammation, steroidhormoner, graviditet, alkohol, malnutrition och malabsorbtion påverkar homeostasen på olika sätt. Utgående från transferrin- och järn koncentrationen kan man beräkna den totala järnbindande kapaciteten (TIBC). Klinisk relevans får transferrinvärdet därför först tillsammans med samtidig plasmajärnbestämning. Framräknad järnbindande kapacitet (TIBC) och transferrinmättnad kan sedan användas vid utredning av oklar anemi, för att bedöma järndepåer vid utredning av hemokromatos och för att följa terapisvar på järnbehandling.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.