Serum

10932

Transferrinreceptor, löslig

Synonymer

Tfr

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL, kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Provtagning

Venöst eller kapillärt.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Mikrorör centrifugeras vid 6000 g i 3 min. Förvaras i kyla.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S-Transf. receptor

Metod

Metodtyp

Fotometri, Immunturbidimetri

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mg/L

NPU-Kod

NPU17701

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  1,9 - 4,42,2 - 5,0

Bakgrund

Transferrinreceptor finns på flertalet av kroppens celler, framförallt de som har stort järnbehov t ex. blodbildande cellerna i benmärgen och trofoblastvilli i placenta. Normalt frisätts liten mängd av transferrinreceptor till plasma som löslig transferrinreceptor (sTfr). Koncentrationen av sTfr i blodplasma återspeglar omsättningshastigheten av transferrinreceptorer i de erytropoietiska cellerna, vilken ökar vid ökat cellulärt järnbehov som vid järnbrist och vid ökad erytropoietisk aktivitet. sTfr påverkas inte av inflammation eller leversjukdomar.
Indikation: Anemiutredning. Analysen är särskilt värdefull vid differentialdiagnostik mellan järnbristanemi och sekundäranemi, då bedömningen av ferritinnivåer och transferrinmättnadsvärden i den senare situationen försvåras av aktuell akutfas reaktion.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.