Serum

16073

Troponin I Högkänsligt

Synonymer

Troponin I

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör 5 mL,

Provtagning

Venöst
Endast för studieanalyser med studieavtal. För studieavtal, kontakta Eva Flenner (eva.flenner@vgregion.se). Övriga frågor gällande rutinkörning, kontakta Ola Hammarsten (mobil: 0733200834). OBS! Under jourtid skall Ola Hammarsten kontaktas!

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information" Centrifugerat förslutet gelrör kan förvaras i kyla 24 h och i rumstemperatur 8 h.

Transport

Ocentrifugerat prov lämnas till laboratoriet inom 8 h. Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h måste provet frysas

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

S Troponin I Högkänslig (Studier)

Metod

Metodtyp

Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

ng/L

NPU-Kod

NPU27591

Ackrediterad

Nej

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
  <26
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2019-08-23
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.