Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
153

Urat

Synonymer

Urinsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel,

Provtagning

6 mL urin från dygnsmängd samlad i plastdunk utan tillsats.
Dygnsmängd anges på remissen.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska.

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

tU-Urat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

mmol/period

NPU-Kod

NPU03687

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 6 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år1,5 - 4,4 mmol/dygn
KommentarKostberoende.

Bakgrund

Urinsyra (urat) är slutprodukten vid purinomsättningen. Urat filtreras fritt över glomeruli, reabsorberas helt i proximala tubuli och utsöndras sedan aktivt i distala tubuli. Utsöndring och därmed plasma koncentrationerna påverkas av förändringar av såväl resorption som sekretion.
Många läkemedel (t.ex. tiazider, betablockare, acetylsalicylsyra i låg dos, ACE-hämmare, cyklosporin) hämmar uratutsöndringen vilket kan leda till gikt. Acetylsalicylsyra i högre koncentration ökar däremot utsöndringen genom hämning av reabsorptionen i proximala tubuli. Den tubulära sekretionen hämmas också av en ökad koncentration av mjölksyra (ses t.ex. vid svält och vid alkoholintag).
Urat är svårlöslig vid surt urin-pH och kan bilda njursten, med sekundär njurskada som följd.
U-Urat utförs för att kunna beräkna dygnsutsöndring av urat (tU-Urat, se nedan) vilken är indicerad för att bland patienter med en normal njurfunktion och en förhöjd plasmanivå av urat, utan klar genes, identifiera de som har en överproduktion av urat.
tU-Urat (mmol/d) = U-Urat (mmol/L) x dygnsvolym (L/d).
Bestämning av U-Urat kan vara aktuellt vid ställningstagande till behandling eller ej vid asymptomatisk hyperuricemi. Det kan även vara indicerat vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-20
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2019-06-03 10:27