Urin

12736

Urat

Synonymer

Urinsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel,

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

U-Urat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

mmol/L

NPU-Kod

NPU03959

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Köns- och kostberoende

Bakgrund

Urinsyra (urat) är slutprodukten vid purinomsättningen. Urat filtreras fritt över glomeruli, reabsorberas helt i proximala tubuli och utsöndras sedan aktivt i distala tubuli.
Förhöjda värden av urat i plasma förekommer vid primär gikt (multifaktoriell genes), vid minskad exkretion av urat (njurinsufficiens, hyperkalcemi, tiazidbehandling, m.m.) samt vid ökad uratbildning (leukemi, polycytemi, hemolytisk anemi). Sänkta värden förekommer vid svåra leverskador och vid ulcerös kolit.
Bestämning av U-Urat kan vara aktuellt vid ställningstagande till behandling eller ej vid asymptomatisk hyperuricemi. Det kan även vara indicerat vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2020-11-07
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.