Plasma

17045

Urat

Synonymer

Urinsyra

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

Li-heparin med gel eller kapillärprov i motsvarande mikrorör

Provtagning

Venöst eller kapillärt
Om patienten står på läkemedlet Fasturtec se provtagningsanvisningar i FASS.

Hantering

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger. Förvara röret stående ca: 10 min. tills det är rumstempererat. Provet bör centrifugeras inom 2 timmar (ska centrifugeras inom 4 timmar) i 10 min, 2000 g. Centrifugerat förslutet plasmagelrör förvaras i kyla 48 h Vid längre förvaring måste plasma avskiljas. Förvaras kylt.

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 4 h skall provet centrifugeras före transport.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Urat

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU09356

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

BarnÅldersintervallReferensintervall
FlickorPojkar
 6 m - <9 år160 - 350160 - 350
 9 år - <13 år130 - 350130 - 350
 13 år - <18 år110 - 340170 - 470

 

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
 18 år - <50 år155 - 350 
 >=18 år 230 - 480
 >=50 år155 - 400 

Bakgrund

Urinsyra är slutprodukten i purinomsättningen. Vid nedbrytningen av nukleotider sker en partiell deaminering av purinerna så att hypoxantin och xantin bildas. Xantinoxidas katalyserar oxidationen av hypoxantin över xantin till urinsyra. I plasma förekommer urinsyra praktiskt taget helt i uratform. Urat filtreras fritt över glomeruli, reabsorberas helt i proximala tubuli och utsöndras sedan aktivt i distala tubuli. Förhöjda värden av urat förekommer vid primär gikt (multifaktoriell genes), vid minskad exkretion av urat (njurinsufficiens, hyperkalcemi, tiazidbehandling, m.m.) samt vid ökad uratbildning (leukemi, polycytemi, hemolytisk anemi). Sänkta värden förekommer vid svåra leverskador och vid ulcerös kolit. Läkemedlet Fasturtec bryter ned Urat, se särskilda provtagningsanvisningar enligt Fass.
Bestämning av P-Urat är i första hand aktuellt vid misstanke på primär eller sekundär gikt. Bestämning av U-Urat kan vara aktuellt vid ställningstagande till behandling eller ej vid asymptomatisk hyperuricemi. Det kan även vara indicerat vid utredning av recidiverande urinvägskonkrement.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-10-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.