Urin total/tid

702

Urea

Synonymer

Urinämne \ BUN

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total/tid

Rör el. motsv

Urinprovtagningsrör 6 mL med snabel,

Provtagning

6 mL urin från dygnsmängd samlad i plastdunk utan tillsats.
Dygnsmängd anges på remissen.
Analyseras enbart på SU/Sahlgrenska.

Hantering

Förvaras i kyla.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

tU-Urea

Metod

Metodtyp

Fotometri

Storhet

Substansmängdflöde

Enhet

mmol/period

NPU-Kod

NPU01458

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 1,5 timmar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

VuxnaÅldersintervallReferensintervall
 >=18 år330 - 580 mmol/24h (kostberoende)

Bakgrund

Urea är en kvävehaltig slutprodukt från nedbrytningen av aminosyror och bildas i levern och utsöndras huvudsakligen via njurarna, men upp till 40 % utsöndras via avföringen, där bakterier bryter ned urea till bl.a. ammoniak.
Urea fördelar sig jämnt i kroppsvattnet och nivån i blodet bestäms av ett komplext samspel mellan lever- och njurfunktion, nutritionsstatus m.m.
U-Urea utförs för att kunna beräkna dygnsutsöndring av urea (tU-Urea) vilken framför allt indicerad för att följa förändringar i kväveomsättningen.
tU-Urea (mmol/d) = U-Urea (mmol/L) x dygnsvolym (L/d)
tU-Urea måste bedömas i relation till bl.a. patientens njurfunktion, proteinintag, allmäntillstånd och vätskebalans.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-20
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.