Vaskulitscreen

18003

Vaskulitscreen

Synonymer

PR3, MPO, GBM \ MPO-ANCA, PR3-ANCA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Gelrör med guldgul kork, 4 mL

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

För transport till laboratoriet är provet hållbart något dygn vid normal rumstemperatur.

Remiss

Remissord

Vaskulitscreen

Metod

Metodtyp

Automatisk Multiplex

Enhet

Aktivitetsindex

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 arbetsdag

Referensvärden

<0,2 ai är negativt, 0,2-0,9 ai är gränsvärde,="1,0" ai är positivt>
Referensintervallsinformation
Gränsvärden och positiva värden för PR3 och MPO konfirmeras med en kompletterande metod för att ev. upptäcka PR3 och MPO epitoper, som inte kan påvisas med Multiplex metod. Gränsvärden och positiva värden för GBM verifieras med nuvarande ELISA metod.

Bakgrund

Analysen ”Vaskulitscreen” består av 3 antikroppsanalyser: detektion av antikroppar mot neutrofilernas cytoplasmaproteiner (ANCA) såsom proteinas 3 (PR3-ANCA) och myeloperoxidas (MPO-ANCA). Även analys av antikroppar mot glomerulärt basalmembran (anti-GBM) ingår i analyspaketet.
Analysen ”Vaskulitscreen” används för diagnostik av snabbt progredierande glomerulonefriter och systemiska vaskuliter, som granulomatös polyangiit (GPA, tidigare kallad Wegener´s granulomatos), mikroskopisk polyangiit (MPA), eosinofil granulomatös polyangiit (EGPA, tidigare kallad Churg-Strauss syndrom) och anti-glomerulär basalmembran (anti-GBM) sjukdom (tidigare kallad Goodpasture syndrom) samt även som en del av uppföljning av sjukdomsaktiviteten.

Analysen ”Vaskulitscreen” bör beställas vid följande symptom:
• Oklar progredierande njurfunktionsnedsättning.
Vaskulit bör övervägas hos alla patienter med progressiv kreatininstegring i kombination med hematuri. Sannolikheten för vaskulit är högre om patienten har allmänsymtom, symtom från luftvägar och förhöjt C-reaktivt protein.
• Oklar inflammatorisk reaktion.
Långdragen inflammationsreaktion (C-reaktivt protein, SR eller subfebrilitet) i kombination med symtom från flera organsystem eller i kombination med hematuri.
• Oklara symtom från övre och/eller nedre luftvägar.
Vaskulit kan debutera som återkommande och långvariga symtom från näsa, bihålor eller lungor som inte svarar tillfredsställande på antibiotika. Oftast tillstöter efter hand symtom från andra organsystem, t ex mikroskopisk hematuri, hudutslag eller mononeuritis multiplex.
• Anti-GBM sjukdomen bör misstänkas vid nytillkommen njurfunktionsnedsättning med blod och äggvita i urinen, speciellt i kombination med blodig hosta
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2023-03-09
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46