Serum

287

Zink

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Serum

Rör el. motsv

Rör utan tillsats eller gelrör, 5 mL

Provtagning

Venöst
Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna. Provet är känsligt för hemolys. Provet är extremt kontaminationskänsligt för tex. damm. Därför ska serum efter centrifugering alltid hällas av, inte pipetteras av då dammkorn på pipettspetsar kan kontaminera provet.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter efter att provet koagulerat. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av serumrör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information". Serum avhälls till plaströr. Förvaras kylt.

Transport

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett alternativt Klinisk kemi 10 Metall- och spårämnesanalyser

Remissord

S-Zink

Metod

Metodtyp

ICP-MS

Storhet

Substanskoncentration

Enhet

µmol/L

NPU-Kod

NPU03768

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 5 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

 ÅldersintervallReferensintervall
KvinnorMän
  9 - 159 - 18
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2022-01-28
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.