Kliniska kunskapsstöd

Anatomy.TV

Digital anatomisk atlas med flera moduler, 3D-modeller och rörliga bilder.

ClinicalKey

Medicinsk söktjänst som främst riktar sig till läkare. E-böcker, tidskrifter, kliniskt kunskapsstöd, bilder mm.

UpToDate

Kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

Medibas

Kunskapsdatabas med fokus på primärvårdsläkare, men relevant även för andra målgrupper.

Vårdriktlinjer VGR

Regionala riktlinjer, rutiner och information som stöd i ditt arbete inom vården.